دسته بندی: دسته بندی نشده

پمپ سانتریفیوژ

هنگامی­که به هر دلیلی نیاز داریم انرژی سیال را در سیستم افزایش دهیم، از پمپ استفاده می کنیم. این انرژی به صورت انرژی مکانیکی از یک منبع خارجی گرفته می­شود و سپس به سیالی که از آن عبور می­کند، منتقل می شود. پمپ­ ها براساس نحوه انتقال انرژی از پمپ به سیال به دو دسته تقسیم بندی می­شوند:

در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به‌طور دایمی صورت می پذیرد که انواع آن عبارت اند از پمپ ­های گریز از مرکز (Centrifugal) و جریان محوری (Axial).

در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب است. انواع آن عبارت اند از پمپ­های رفت و برگشتی (Reciprocating)و دوار (Rotary).