مینی بابلردرباره ی محصول

یکی از نازل¬های آبیاری می¬باشد که از آن می¬توان برای آبیاری فضاهای مختلف مثل گلدان، فلاور باکس و باغچه استفاده کرد. دبی خروجی مینی بابلر قابل تنظیم می¬باشد و می¬توانیم براساس نیاز آبی گیاه یا گیاهانی که قرار است با این نازل آبیاری شوند دبی آن را کم یا زیاد کنیم. مینی بابلر دارای پایه میخی می¬باشد که این قابلیت را دارد در خاک گلدان یا باغچه تثبیت شود. ورودی نازل مینی بابلر 6 میلی¬متر هست که لوله ماکارانی به این نازل وصل می¬شود و سر دیگر آن به لوله اصلی وصل می¬شود. هر چقدر فشار آب ورودی بیشتر باشد دبی خروجی مینی بابلر بیشتر می¬شود و در فشارهای زیاد حالت پخش آب به¬صورت قارچی اما اگر فشار آب کم باشد حالت پخش آب به¬صورت قطره¬ای می¬باشد.

آلبوم تصاویر

در مورد این موضوع نیاز به راهنمایی یا مشاوره خرید دارید؟

می توانید با شماره های 09126591970 و 77618957 تماس حاصل نمائید.