آبیاری اتوماتیک فلاورباکس دیواری

درباره پروژه

محل پروژه:ازگل،نوع سیسستم آبیاری: آبیاری قطره ای، نوع سیستم اتوماسیون: تایمر خانگی تک کاناله،پوشش گیاهی: گیاهان زینتی دیواری،منبع تامین آب: آب شهر، شرح پروژه: این سیستم در روف گاردن که به صورت سنتی طراحی شده بود، اجرا شد و نمای کلی پروژه سبک سنتی با آجر می باشد که باکس هایی توسط آجر به صورت پراکنده در دیوار دور تا دور روف گاردن تعبیه شده بود. باکس هایی به منظور کشت گیاهان. یکی از مزیت هایی که در این طرح وجود داشت، راه های ارتباطی باکس ها به یکدیگر بود که امکان انتقال آب از تایمر به باکس ها را به راحتی فراهم می آورد بدون این که لوله آبیاری در نما مشخص شده باشد.

آلبوم تصاویر

در مورد این موضوع نیاز به راهنمایی یا مشاوره خرید دارید؟

می توانید با شماره های 09126591970 و 77618957 تماس حاصل نمائید.